Pokoj mesta,
pokoj od úrokov

Pri financovaní nehnuteľnosti v Agátoch potrebujete
na úvod len 5 % z ceny nehnuteľnosti.

Mám záujem

Na dom či byt
vám stačí len 5 %

Ak nemáte našetrenú hotovosť na prvú splátku za byt, apartmán alebo dom v Agátoch vo výške 20 % z kúpnej ceny, môžete využiť dofinancovanie cez Žltý melón.

Takto si dokážete požičať až 15 % z kúpnej ceny, takže pri kúpe nehnuteľnosti v Agátoch vám stačí z vlastných zdrojov zložiť iba 5 % z ceny.

Pokoj od úrokov, pokoj od splátok

S pôžičkou cez Žltý melón nesplácate istinu, teda neplatíte žiadnu mesačnú splátku. Navyše až do podania žiadosti o kolaudáciu máte od úrokov pôžičky cez Žltý melón pokoj. Zaplatíme ich za vás.

Čo je Žltý melón
a ako funguje?

Žltý melón je prvý slovenský portál spájajúci ľudí, ktorí si chcú požičať peniaze, s ľuďmi, ktorí chcú svoje peniaze investovať a zhodnotiť.

Cez Žltý melón sú úvery dostupnejšie
a investovanie výnosnejšie.

Na rozdiel od tradičných bánk má Žltý melón minimálne náklady, preto dáva maximum peňazí ľuďom vo forme nižších úrokov na ich pôžičkách a vyšších výnosov z ich investícií.

Mám záujem o financovanie
Žltý melón

Prečo sa to oplatí?

5 % a nové
bývanie je vaše

Na prvú splátku za dom, byt alebo apartmán v Agátoch vám teraz stačí 5 % z ceny

Žiadne mesačné
splátky

S pôžičkou cez Žltý melón nič nesplácate až do podania žiadosti o kolaudáciu bytu

Úroky zaplatíme
za vás

Až do podania žiadosti o kolaudáciu platíme úroky pôžičky cez Žltý melón za vás

Ako to bude prebiehať?

Proces výstavby Proces výstavby

Často kladené otázky

 • 01Aký je rozdiel medzi bankou a Žltým melónom?

  Žltý melón je jednou z vedúcich finančno-technologických spoločností na Slovensku. Je to finančný portál na poskytovanie osobných pôžičiek a správu investícií, tzv. kolektívne požičiavanie (peer-to-peer lending). Žltý melón nie je nebanková spoločnosť poskytujúca drahé pôžičky, nie je to však ani banka.

  Model kolektívnych pôžičiek je vo svete dôverne známy a často využívaný. Kolektívne pôžičky úspešne fungujú takmer v každej krajine západného sveta, ale aj v okolitých krajinách. Žltý melón vznikol v polovici roka 2012 na Slovensku a úspešne nadviazal na svojich zahraničných kolegov.

 • 02Kedy začnem s pôžičkou od Žltého melóna splácať istinu a kedy úrok?

  Celá istina pôžičky je splatná až v poslednej splátke pri úhrade celej ceny za novokúpený byt. Do tej doby vzniká klientovi len povinnosť platby úrokov z pôžičky, avšak tie za vás až do podania žiadosti o kolaudáciu projektu Agáty zaplatí developer.

 • 03Ako zistím, či sa kvalifikujem na pôžičku od Žltého melóna? Môžu mi ju zamietnuť?

  Keď prejavíte záujem o pôžičku, vaša žiadosť je štandardne predbežne vyhodnotená do 24 hodín. Pri hodnotení je dôležité, aby klient nemal aktívnu exekúciu alebo konkurz. Rovnako je dôležité, aby mal zaplatené všetky povinné zákonné odvody. Pri pôžičke Žltý melón neskúma detailne príjmy a záväzky klienta.

 • 04Kedy musím pôžičku vyplatiť?

  Pôžička sa vypláca pred preberaním bytu úhradou 100 % kúpnej ceny na účet developera, ktorý Žltému melónu následne vráti kauciu (vo výške pôžičky) do 14 dní od úhrady.

 • 05Do akej výšky si môžem zobrať pôžičku od Žltého melóna?

  Maximálna výška pôžičky na financovanie kaucie je 15 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti.

 • 06Môžem zvoliť tento spôsob financovania aj pre viac nehnuteľností v projekte Agáty? 

  Áno, cez Žltý melón môžete financovať aj viacero nehnuteľností.

 • 07Musím si pôžičku vybavovať samostatne?

  Nie, o všetko sa postaráme my spolu so Žltým melónom. Potrebný je len váš podpis. Všetky prostriedky následné načerpá priamo predávajúci, čiže developer. Vy sa nemusíte trápiť so žiadnymi prípadnými omeškaniami lehôt splatnosti.

Máte záujem
o financovanie
cez Žltý melón?